dimecres, 13 d’octubre de 2010

Aspectes a tenir en compte en el racó

Cada racó de treball haurà de tenir tot allò que el nen necessiti. Per això cada racó també té una programació d'activitats que el nen ha de seguir:

-Analitzar el racó que volem organitzar.
-Definir l'objectiu.
-Seleccionar els continguts que adquirirà l'alumne.  
-Donar les pautes per poder realitzar el projecte d'una manera autònoma.
-Organitzar la metodologia que utilitzarem.
-Seleccionar materials i instruments.
-Estructurar els resultats.
-Avaluar els resultats.

dilluns, 11 d’octubre de 2010

INTRODUCCIÓ AL RACÓ DE L’ORDINADOR:Els nens gràcies a aquests treballs poden desenvolupar un pensament creatiu i utilitzar tècniques d'aprenentatge que li aniran bé per trobar solucions racionals. El nen coneixerà bé l'objecte i també podrà observar tots els canvis que es produeixen dintre del procediment de l'activitat programada.

Els objectius d'aquest mètode d’aprenentatge són els següents:

-Donar al nen la possibilitat de desenvolupar tots els seus potencials intel·lectuals, afectius i socials.

-Respectar el ritme de cada nen.

-No passa re si el nen s'equivoca (assaig, error, encert)

-S'ha d'estimular el raonament lògic.

-S'han de trobar diferents solucions per resoldre el mateix problema.

-Desenvolupar l'esperit d'investigació, observant, comparant i reflexionant a partir dels processos basats en l'experimentació.

-Aconseguir que el nen es concentri.

-Oferir al nen la possibilitat de programar i realitzar el treball d'una manera més lliure.

-Responsabilitzar al nen sobre la cuida i conservació dels materials.

-Augmentar la base de coneixements.

En definitiva, aquest treball ajudarà als nens a transformar gradualment l'experiència adquirida, que ja no serà amb un ritme desordenat sinó que serà constant i ordenat.

El resultat serà la millora dels processos psíquics: les sensacions, percepcions, la memòria, el raonament, la imaginació i el llenguatge.

Perquè aquest treball funcioni el mestre ha d'estar sempre pendent. És el responsable del funcionament de la classe, d'oferir, organitzar i potenciar tot allò que el nen necessita pel desenvolupament integral

dimarts, 5 d’octubre de 2010

Què és un racó? Quins racons podem trobar?


El treball per racons té l'objectiu de delimitar l'espai, dintre de l'aula, de manera que s'organitzin i es portin a terme diferents tipus d'activitats tant cognitives, manipulatives o simbòliques. 
Un racó és un petit lloc a l'aula on l'alumne va trobant diferents feines de caràcter lliure i en el que anirà un cop acabi les feines en grup establertes.

Existeixen diferents tipus de racons de treball que són molt importants pel desenvolupament del nen, com poden ser:
  • El racó de dibuix
  • El racó de lectura
  • El racó d'escriure
  • El racó de matemàtiques
  • El racó de joc
  • El racó de música
  • El racó de l'ordinador
Nosaltres, però, ens centrarem en el racó de l'ordinador.

Integració del reader, blogger i G.Docs

En aquesta presentació podràs veure...