dimecres, 15 de desembre de 2010

Conclusions


Arribats a aquest punt creiem convenient acabar el nostre treball amb una sèrie de frases específiques per aclarir els temes tractats durant aquests dies:


-A les escoles, actualment, es duen a terme diferents mètodes per tal de fer més senzill i innovador l'aprenentatge dels nens. Serien exemples clars, el treball per projectes, els bits d'intel·ligència i el tema tractat en aquest blog: Els racons de treball.

-En els racons de treball, el nen sense l'ajuda del mestre, té la capacitat de desenvolupar el seu pensament creatiu. Aquests es poden duu a terme de manera individual i col·lectiva i a més a més, l'infant, comença a tenir iniciativa, crea diàlegs... i fins i tot, en ocasions, hi ha conflictes que després ell, tot sol, ha d'intentar solucionar.

-El racó de l'ordinador és relativament nou i els educadors pensen que és una bona eina per aquest món canviant. Els pares, en canvi, moltes vegades creuen que l'ordinador és cosa de grans però en realitat és molt útil per les primeres edats.

-Cal que l'actitud del mestre durant aquestes activitats sigui la més escassa possible i l'objectiu de l'ordinador és d'ensenyar conceptes al nen i que aquest aprengui a dominar les noves tecnologies. També és útil per fer un bon ús de les capacitats d'un mateix.

-Creiem que és una bona opció incorporar els programes com "Scratch" i "JClic" al racó de l'ordinador juntament amb internet i altres aplicacions.

-Som totes partidàries, però, de que l'ús d'aquests programes no ha de substituir la importància del mestre i tampoc dels llibres. Per això és convenient tenir un racó de treball i no un ordinador per a cada alumne. Sabem que tot i així, és realment difícil que en un futur les coses continuin així.

Per finalitzar us mostrem un prezi amb una sèrie d'imatges i algun concepte


Què és l'EyeOS?


Hi ha dues persones que ens han fet un comentari al bloc fent-nos referència al EyeOs, en un principi cap de nosaltrse sabia que era així que hem decidit buscar-ho.

L'eyeOS és un programari lliure d'escriptori web que té per objectiu permetre la colaboració i comunicació entre els usuaris. Ha replantejat el concepte d'escriptori web, enlloc d'haver-hi icones en un fons de pantalla mostra la informació més útil per a l'usuari.
Aquest, permet crear i treballar amb arxius d'Office, calendari, correu electrònic... també facilita tan el treball individual com amb altres usuaris de forma simultànea.

Aquí us deixo un vídeo introductori:

JClic

He vist que en molts blogs es parla de diferents programes útils per l'aprenentatge dels nens i crec que és molt interessant aplicar-ho en alguns moments a l'aula. Jo us parlaré d'un programa concret anomenat JClic i que el feia servir durant la meva infància. Aquest programa, ple d'activitats, ajuda al nen a conèixer nous conceptes de forma autònoma.

Es podria definir JClic com una eina d'autor que permet al professorat crear, amb facilitat, recursos educatius digitals. El nen gràcies a aquest pot realitzar moltes activitats relacionats amb diferents temes interessants.Programes útils pels nens: Scratch

Tal i com ja hem anat explicant a les altres entrades, el racó de l'ordinador és un lloc on els diferents alumnes, de manera individual o per parelles, utilitzen l'ordinador per tenir un primer contacte amb ell. Els mestres aprofiten alguns programes infantils com per exemple el Scratch, per tal de realitzar exercicis per ells.

L'Scratch és un programa que ens van explicar a classe i que vam tenir l'oportunitat de utilitzar. Penso que és molt útil ja que els nens poden aprendre d'una manera didàctica i divertida.

Els mestres poden enfocar aquesta activitat de dues maneres:

-          Una seria preparar la classe a través d'un muntatge amb Scratch, és a dir, si per exemple volen ensenyar als nens els números poden preparar una presentació a través de personatges.

-          I una altra manera també interessant d'utilitzar aquest programa, és a través de l'autoaprenentatge del nen, simplement una descoberta individual d'aquest programa, ja sigui a través de pautes que va dient el mestre o simplement tocant botons segons el seu parer.

Per altra banda, he pogut entrar al blog col·laboratiu d'unes companyes del grup B que ho fan sobre l'Scratch i també m'ha servit per adonar-me que podia pujar alguna entrada sobre aquest tema.

RACÓ DE L'ORDINADOR

dijous, 9 de desembre de 2010

el racó de l'ordinador a l'escola Santa Teresa de Lisieux

A l'escola que vaig anar la setmana d'activitats extraordinàries, disposaven d'un racó anomenat; El racó de l'ordinador.
Aquest estava destinat a que els nens, en aquest cas de 4 anys, poguessin treballar d'una manera més eficient i diferent.
L’ordinador és una manera divertida d’aprendre en la que els nens fan la mateixa feina pensant que és un joc.
En aquesta imatge trobem tres nens de la classe jugant, i a la vegada, aprenent amb l'ordinador, pintant el dibuix relacionant els colors i els números.

Com a conclusió podríem dir que ha sigut bona la incorporació d’aquesta nova tecnologia de la informació ja que així els infants aprenen a emprar una eina de comunicació i d’informació, com és l’ordinador, molt indispensable avui en dia.    

diumenge, 28 de novembre de 2010

Diverses maneres de treballar des del racó de l'ordinador.

L'organització dins de l'aula permet anar compaginant les diferents maneres d'accedir al racó de l'ordinador.
Es pot fer de manera individual i així reforces la seva autonomia o es pot fer amb parelles que així aprenen a compartir coneixements i ha posar-se d'acord per alternar l'ús del teclat o del ratolí. A més a més han de treballar en grup, és a dir han de llegir, mirar i comentar entre tots un tema que els interessi molt.
Un consell que donen és que estaria bé que cada nen tingues el seu disquet personal i així veuríem clarament com evoluciona el nen i la feina que va fent a classe.

dissabte, 27 de novembre de 2010

Activitats amb l’ordinador

Amb l'ordinador s'hi poden fer vàries activitats com:
 • Utilitzar Internet per buscar informació i imatges dels temes que es treballen en aquell moment, com poden ser les estacions de l'any, les festes,etc. o per llegir o escoltar contes, entre moltes d'altres activitats que hi podem trobar a la xarxa.
 • Deixar que escriguin diferents paraules i després imprimir-les en un full ja que els hi pot agradar molt veure com està plasmat en un full de paper allò que han escrit amb el teclat.
 • Treballar en grup cosa que fomenta la socialització i el haver de posar-se d'acord amb qui fa ús del teclat o del ratolí.
 • Dibuixar i pintar amb programes com el Paint on poden experimentar diferents formes, línies, colors,...
A continuació os oferim una pàgina web on recullen tot tipus de recursos per utilitzar en el "Racó de l'ordinador" a les aules d'Educació Infantil: Fantastic Infantil.

divendres, 26 de novembre de 2010

L’experiència del racó de l’ordinador a una escola valenciana

L’ordinador, des de ja fa uns quants anys, és un element clau en les aules del cicle d’educació infantil d’aquesta escola. Des dels 3 anys, poden gaudir d’un nou invent modern i alhora desconegut per ells, i per tant, a molts se lis desperta l’interès i serveix com a sistema d’aprenentatge. Els nens aprenen rutines que abans els seus pares, segurament, no els deixaven fer per por a trencar l’eina. 

Durant les primeres setmanes de curs, el mestre dedica temps a cada alumne perquè aquest aprengui com utilitzar les eines bàsiques (teclat, ratolí...). Els programes que utilitzen els diferents alumnes són molt variats, comencen amb un grau de dificultat baix i van pujant segons les seves capacitats.

Creuen convenient que aquest tipus de racó es faci sempre amb una altre persona, és a dir, dos alumnes. Així, no només aprenen coses sobre l’ordinador i els seus programes si no que també interaccionen amb els companys.

Com a conclusió podríem dir que ha sigut bona la incorporació d’aquesta nova tecnologia de la informació ja que així els infants aprenen a emprar una eina de comunicació i d’informació, com és l’ordinador, molt indispensable avui en dia.    

Amb l'ordinador també es poden aprendre moltes coses.


  En aquesta pagina del Xtec trobem molta informació a més a més.  
L'ús de l'ordinador dins de l'aula d'Educació Infantil complementa i amplia els temes treballats en les diferents àrees de l'escola. És una eina molt atractiva pels nens/es, els hi agrada molt. 
Els/les mestres observen amb sorpresa la facilitat amb què aprenen a fer-lo funcionar: primer aprenen movent el ratolí (coordinant la vista amb la mà) .Tarden poc temps a saber com posar tot sols en funcionament l'ordinador i trobar allò que busquen. I al cap de poc temps, ells sols ja dominen els programes i tot el que els hi posis per davant.

dimecres, 13 d’octubre de 2010

Aspectes a tenir en compte en el racó

Cada racó de treball haurà de tenir tot allò que el nen necessiti. Per això cada racó també té una programació d'activitats que el nen ha de seguir:

-Analitzar el racó que volem organitzar.
-Definir l'objectiu.
-Seleccionar els continguts que adquirirà l'alumne.  
-Donar les pautes per poder realitzar el projecte d'una manera autònoma.
-Organitzar la metodologia que utilitzarem.
-Seleccionar materials i instruments.
-Estructurar els resultats.
-Avaluar els resultats.

dilluns, 11 d’octubre de 2010

INTRODUCCIÓ AL RACÓ DE L’ORDINADOR:Els nens gràcies a aquests treballs poden desenvolupar un pensament creatiu i utilitzar tècniques d'aprenentatge que li aniran bé per trobar solucions racionals. El nen coneixerà bé l'objecte i també podrà observar tots els canvis que es produeixen dintre del procediment de l'activitat programada.

Els objectius d'aquest mètode d’aprenentatge són els següents:

-Donar al nen la possibilitat de desenvolupar tots els seus potencials intel·lectuals, afectius i socials.

-Respectar el ritme de cada nen.

-No passa re si el nen s'equivoca (assaig, error, encert)

-S'ha d'estimular el raonament lògic.

-S'han de trobar diferents solucions per resoldre el mateix problema.

-Desenvolupar l'esperit d'investigació, observant, comparant i reflexionant a partir dels processos basats en l'experimentació.

-Aconseguir que el nen es concentri.

-Oferir al nen la possibilitat de programar i realitzar el treball d'una manera més lliure.

-Responsabilitzar al nen sobre la cuida i conservació dels materials.

-Augmentar la base de coneixements.

En definitiva, aquest treball ajudarà als nens a transformar gradualment l'experiència adquirida, que ja no serà amb un ritme desordenat sinó que serà constant i ordenat.

El resultat serà la millora dels processos psíquics: les sensacions, percepcions, la memòria, el raonament, la imaginació i el llenguatge.

Perquè aquest treball funcioni el mestre ha d'estar sempre pendent. És el responsable del funcionament de la classe, d'oferir, organitzar i potenciar tot allò que el nen necessita pel desenvolupament integral

dimarts, 5 d’octubre de 2010

Què és un racó? Quins racons podem trobar?


El treball per racons té l'objectiu de delimitar l'espai, dintre de l'aula, de manera que s'organitzin i es portin a terme diferents tipus d'activitats tant cognitives, manipulatives o simbòliques. 
Un racó és un petit lloc a l'aula on l'alumne va trobant diferents feines de caràcter lliure i en el que anirà un cop acabi les feines en grup establertes.

Existeixen diferents tipus de racons de treball que són molt importants pel desenvolupament del nen, com poden ser:
 • El racó de dibuix
 • El racó de lectura
 • El racó d'escriure
 • El racó de matemàtiques
 • El racó de joc
 • El racó de música
 • El racó de l'ordinador
Nosaltres, però, ens centrarem en el racó de l'ordinador.

Integració del reader, blogger i G.Docs

En aquesta presentació podràs veure...

dimarts, 21 de setembre de 2010

En aquest blog trobareu...

En aquest blog hi anirem afegint entrades relacionades amb els racons de treball concretament en l'àmbit de l'educació centrant-nos en el racó de l'ordinador.

Buscarem escoles que utilitzin aquest tipus de mètode d'aprenentatge i ampliarem l'informació adjuntant imatges i videos per tal de que sigui més entenedora.

Participarem habitualment en la blogosfera per tal d'enriquir els nostres coneixements sobre aquesta assignatura i d'aquesta manera podrem facilitar informació als altres grups i a l'inrevés.